Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CÁC DÂN TỘC HUYỆN NAM TRÀ MY BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
hoctaphcm

Chính sách hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm 2016

Thứ năm - 15/06/2017 23:16

Năm 2016, các chính sách đối với nhân dân thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi được thụ hưởng cụ thể như sau:

(3 nhóm chính sách đối với nhân dân thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.)

(3 nhóm chính sách đối với nhân dân thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi.)

Nhóm chính sách an sinh xã hội
- Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Mức hỗ trợ 100.000đ/ khẩu/năm thuộc xã khu vực III.
- Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
- Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ nhà ở đối vối hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Mức vay 25 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng CSXH lãi suất 3%/năm.
- Quyết định 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện và Quyết định số 60/2014/QĐ- TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện. Mức hỗ trợ là: 46.000đ/hộ/tháng.
- Quyết định 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách cho vay vốn của quỹ Quốc gia về việc làm.
- Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ XKLĐ cho người nghèo, dân tộc thiểu số và người có công với cách mạng.
- Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Nghị định 136/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Nghị định 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về chính sách trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
- Quyết định 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS.
- Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
+ Chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập;
+ Chính sách giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí;
+ Chính sách, cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng ở cả thôn, bản, xã và huyện.
- Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng chính phủ. Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
- Quyết đinh 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
- Quyết định 2188/QĐ-TTg ngày 08/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục “Khoản vay bổ sung Dự án Giảm nghèo của các tỉnh miền núi phía Bắc - giai đoạn 2” vay vốn Ngân hàng Thế giới.
- Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự đo, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
- Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa.
- Quyết định 27/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 250/QĐ-UBND ngày 19/02/2015 của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái về phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái năm 2016.
Nhóm chính sách Y tế - Dân số
- Chính sách cấp thẻ bảo hiểm Y tế theo Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014.
- Quyết định 28/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án về công tác DS - KHHGĐ tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó hỗ trợ đặt vòng 200.000đ/người, triệt sản 1.000.000đ/người.
- Nghị định 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.
Nhóm chính sách Giáo dục
- Quyết định 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú.
- Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ, Quy định cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
- Quyết định 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiên kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mức hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu/tháng; tiền nhà ở bằng 10% mức lương tối thiểu/tháng (đối với học sinh phải tự túc chỗ ở).
- Quyết định 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mức hỗ trợ 15kg gạo/học sinh/tháng.
- Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài Chính về chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật. Mức hỗ trợ 920.000/học sinh/năm.
- Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chính sách thu hút, đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ quản lý; hỗ trợ đào tạo cán bộ, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 - 2016. Trong đó học sinh DTTS Trung học PT và Bổ túc THPT được hỗ trợ 200.000đ/tháng.
Người dân có thể tham khảo các văn bản trên tại Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Yên Bái hoặc xem trực tiếp bảng niêm yết tại Uỷ ban nhân dân xã và các nhà sinh hoạt cộng đồng của bản để nắm bắt, triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Nguồn tin: Thanh Bình


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Phòng Dân tộc

UBND HUYỆN NAM TRÀ MY                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     PHÒNG DÂN TỘC              ...

Văn bản mới
Liên kết - Quảng cáo
LOGODANTOC
namtraMy
hu
GisNamTraMy
GisNamTraMy


Điều hành - Liên kết
anh danhba[1]
anh vbpluat[1]
anh hoso(2)[1]
anh lichcongtac[1]
anh thudientu(2)[1]
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 16
 
  •   Hôm nay 93
  •   Tháng hiện tại 6,384
  •   Tổng lượt truy cập 247,426