Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CÁC DÂN TỘC HUYỆN NAM TRÀ MY BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
hoctaphcm
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành Dữ liệu
1 Số: 694/ QĐ - UBND ngày 29/05/2018

Quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ II năm 2018, gắn với lễ kỷ niệm 15 năm ngày tái lập huyện Nam Trà My (01/08/2003 - 01/08/2018)

30/05/2018 Tải về
2 Số: 684/QĐ-UBND ngày 25 tháng 05 năm 2018

Quyết định phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị cung ứng Muối i- ốt và các loại giống cây trồng, thực hiện chính sách hổ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ - TTg của Chính phủ, 2018.

30/05/2018 Tải về
3 Số: 132/QĐ- TW ngày 03 tháng 03 năm 2018

Quy định về việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

30/03/2018 Tải về
4 Số: 116/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2085 /QĐ - TTg ngày 30/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ gắn với việc thực hiện Nghị quyết 12/2017/NQ - HĐND ngày 19/04/2017của HĐND Tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020

30/03/2018 Tải về
5 Số: 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018

Quyết định phê duyệt các danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 -2020

22/03/2018 Tải về
6 Số: 03/CV-PDT ngày 21 tháng 03 năm 2018

Đăng ký nhu cầu hổ trợ theo Quyết định sô 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018

21/03/2018 Tải về
7 Số: 780/ QĐ-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2018

Quyết Định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Tỉnh Quảng Nam năm 2018

13/03/2018 Tải về
8 Số: 68/TB-UBND Ngày 19 tháng 7 năm 2017

Thông Báo
Kết luận của Đồng chí Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND Huyện Nam Trà My, tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định sô 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

25/07/2017 Tải về
9 Số: 402 /UBND - KTTH Ngày 29 tháng 05 năm 2017

Về việc triển khai dự án sắp xếp, bố trí dân cư năm 2017 trên địa bàn huyện.

30/05/2017 Tải về
10 Số: 102/2009/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI DÂN THUỘC HỘ NGHÈO Ở VÙNG KHÓ KHĂN

15/05/2017 Tải về
11 Số: 2085/ QĐ - TTg Ngày 31 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Chính sách đặc thù hổ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

15/05/2017 Tải về
12 Số: 582/QĐ - TTg Ngày 28/04/2017

Quyết Định
Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

15/05/2017 Tải về
13 Số: /BC-UBND Nam Trà My, ngày tháng 12 năm 2016

TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ KHU VỰC I, II, III Huyện Nam Trà My Tỉnh Quảng Nam (Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Nam Trà My)

05/12/2016 Tải về
14 Số: /TTr-UBND Nam Trà My, ngày tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNHĐề nghị đề nghị thẩm định, kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Nam Trà My

05/12/2016 Tải về
15 Số: 1049 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 02 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Quy định mức bình quân diện tích đất ở, đất sản xuất
đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo sinh sống
bằng nghề sản xuất nông lâm ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn theo
Quyết định số 755/ QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

02/12/2016 Tải về
16 Số: 234/ BDT-CSDT Ngày 13 tháng 10 năm 2016

V/v lập kế hoạch vốn đầu tư Chương trình 135 năm 2017

16/11/2016 Tải về
17 Số: 238/KL-BDT Ngày 9 tháng 11 năm 2016

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc thực hiện Dự án hổ trợ phát triển sản xuất, Công tác duy tu bảo dưỡng...

16/11/2016 Tải về
18 Kỷ Thuật trồng cây Sa Nhân tím

Kỷ Thuật trồng cây Sa Nhân tím

01/11/2016 Tải về
19 Số: 18 /BC-PDT Nam Trà My, ngày 19 tháng 10 năm 2016

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

28/10/2016 Tải về
20 Số: 48/QĐ-MTTQ-BTT Ngày 26 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v cũng cố Ban tư vấn về Dân tộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My khóa IX, Nhiệm kỳ 2014 - 2019

27/10/2016 Tải về
21 Số: 104- TB/HU ngày 18 tháng 08 năm 2016

THÔNG BÁO
V/v phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên dự chỉ đạo lễ khai giảng năm học 2016-2017

23/08/2016 Tải về
22 Số: 13 /BC-PDT Nam Trà My, ngày 19 tháng 8 năm 2016

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8
Phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2016

23/08/2016 Tải về
23 Số: 09/BC-PDT Nam Trà My, ngày 18 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁOKết quả thực nhiệm vụ công tác tháng 5
Phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2016

21/05/2016 Tải về
24 Số : 08 /BC-PDT Nam Trà My, ngày 06 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO
Công tác giúp hộ đăng ký thoát nghèo tại thôn 1 xã Trà Dơn

10/05/2016 Tải về
25 Thông báo số 01/TB-PDT ngày 22/3/2016

THÔNG BÁO
V/v giới thiếu chức danh và chữ ký của đ/c Phó trưởng phòng Dân tộc

23/03/2016 Tải về
26 Số: 28 /BDT-CS ngày 8/3/2016

V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ - TTG ngày 7/8/2009 củ Thủ tướng Chính phủ năm 2016

23/03/2016 Tải về
27 Số: 27 /BDT-CS, ngày 8/32016

V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 755/QĐ - TTg năm 2016 trên địa bàn huyện

23/03/2016 Tải về
28 Số: 855/ QĐ-UBND, ngày 08/03/2016

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh Quảng Nam năm 2016 theo Quyết định số 18/2011QĐ - TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/03/2016 Tải về
29 Kế hoạch số 04/KH-PDT ngày 03/3/2016 về tổ chức xây dựng "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" năm 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÂY DỰNG "CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA" NĂM 2016

03/03/2016 Tải về
30 Quyết định số 203/QĐ-TTg

Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của TT Chính phủ về Quyết định phê danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135

29/02/2016 Tải về
31 Thông tư sô 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014

Thông tư số 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của Ủy ban Dân tộc quy định về chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc hàng năm

29/02/2016 Tải về
32 Số: 583 /TB-UBND:Ngày 24/12/2015

Thông Báo
Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh - PCT UBND Tỉnh về tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ, giai đoạn 2016-2020

29/02/2016 Tải về
33 Số: 04 / KH-BDT. Ngày 7 tháng 01 năm 2016

Kế hoạch tổ chức giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập cơ quan làm công tác Dân tộc (lần thứ 3)

29/02/2016 Tải về
34 Số 02/KH-PDT ngày 24/02/2016 của Phòng Dân tộc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

24/02/2016 Tải về
35 Số 01/KH-PDT ngày 23/02/2016 của Phòng Dân tộc

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

24/02/2016 Tải về
36 Số: 04 /BC-PDT Ngày 15/02/2016

BÁO CÁO
Tình hình trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

16/02/2016 Tải về
37 UBND HUYỆN NAM TRÀ MY

Lịch Phân công trực tết Nguyên đán - Bính thân của UBND Huyện Nam Trà My

04/02/2016 Tải về
38 UBND HUYỆN NAM TRÀ MY

Thư Chúc Mừng Năm mới của Chủ Tịch UBND huyện Nam Trà My

04/02/2016 Tải về
39 Số: 07 /CV-PDT Ngày 01/02/2016

Về việc phân công cán bộ trực cơ quan trong thời gian nghĩ tết Nguyên Đán Bính Thân 2016

03/02/2016 Tải về
40 Số: 11 /TB - UBND Ngày 25/01/2016

Thông Báo
Nghĩ tết Âm lịch Bính Thân năm 2016

25/01/2016 Tải về
41 Số 07/UBND-VP, ngày 06/01/2016 của UBND huyện Nam Trà My

V/v bổ sung nguồn vốn thực hiện Quyết định 755

12/01/2016 Tải về
42 CẨM NANG khai thác, sử dụng hệ thống thông tin tổng thể của Ủy Ban Dân Tộc

CẨM NANG
khai thác, sử dụng hệ thống thông tin tổng thể của Ủy Ban Dân Tộc

07/01/2016 Tải về
43 Số: 13 /CT- UBND Ngày 31/12/2015

CHỈ THỊ
Tổ chức đón tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

06/01/2016 Tải về
44 Bảng tổng hợp tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Nam Trà My

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NAM TRÀ MY (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Nam Trà My)

06/01/2016 Tải về
45 Số: BC-UBND ngày....tháng....năm 2015

BÁO CÁO
Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Trà My

06/01/2016 Tải về
46 Lịch thăm người uy tín

THỜI GIAN
Thăm, tặng quà đối với người có uy tín trong đồng bào
dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2015
(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-PDT, ngày tháng năm 2016 của Phòng Dân tộc huyện)

06/01/2016 Tải về
47 Số: 184/QĐ-BDT ngày 03/11/2015

QUYẾT ĐỊNH: Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bia di tích lịch sử Ban cán sự Miền Tây Quảng Nam

15/12/2015 Tải về
48 Số: 10-TB/DT ngày 08/12/2015

THÔNG BÁO: V/v giới thiệu chữ ký và chức danh của Ông Nguyễn Văn Bình Trưởng Phòng Dân tộc Huyện Nam Trà My

14/12/2015 Tải về
49 Số: 12/CV-TĐKT ngày 12/11/2015

V/v triển khai thực hiện việc xét danh hiệu thi đua, khen thưởng 2015

16/11/2015 Tải về
50 Số: 159/BC-UBND ngày 13/11/2015

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách trong hai năm 2013 và 2014 trên địa bàn huyện Nam Trà My

16/11/2015 Tải về
51 Số: 758/ UBND- VP ngày 05/11/2015

V/v Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chế độ, chính sách phục vụ kiểm tra, giám sát của Ban Dân tộc Tỉnh

16/11/2015 Tải về
52 Số: 05 - CTr/HU Ngày 26/10/2015

Chương Trình
Thực hiện Nghị quyết số 16 NQ/TU ngày 15/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ người dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2025

03/11/2015 Tải về
53 Số: 24- TB/HU Ngày 30/10/2015

Thông BáoV/v phân công đối với Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên đứng điểm chỉ đạo xã Trà Dơn

03/11/2015 Tải về
54 Số: /TB-PDT Nam Trà My, ngày 11 tháng 9 năm 2015

THÔNG BÁOV/v nhận mặt hàng hỗ trợ theo Quyết định 755/2013/QĐ-TTg

15/09/2015 Tải về
55 Số: /CV-PDT Nam Trà My, ngày 17 tháng 6 năm 2015

V/v rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiệu Chương trình 135 năm 2015

31/08/2015 Tải về
56 Số: /KH-UBND Nam Trà My, ngày tháng 7 năm 2015

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1264/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc

31/08/2015 Tải về
57 Số: /BC-UBND Nam Trà My, ngày tháng năm 2015.

BÁO CÁO
Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG phòng, chống ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn 2011 - 2015

31/08/2015 Tải về
58 Số: 04 /TB-PDT Ngày 6/08/2015

THÔNG BÁO
Về việc nhận Muối i-ốt theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ

06/08/2015 Tải về
59 Số 1015 /CV-HU

V/v thực hiện một số nội dung chuẩn bị cho Đại biểu về dụ Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XVIII

06/08/2015 Tải về
60 Số /TB-PDT

THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, cán báo năm 2015

06/08/2015 Tải về
61 SỔ TAY Chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2015

SỔ TAY
Chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2015

05/08/2015 Tải về
62 Số 532/ UBND-VP

V/v chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thanh tra nội vụ năm 2015

05/08/2015 Tải về
63 Số 514/ UBND-VP ngày 29/07/2015

Về việc tham mưu đánh giá tình hình thực hiện các chương trình chính sách Dân tộc giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn huyện

04/08/2015 Tải về
64 Số 141/BDT-CS ngày 3/7/2015

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 1264/KH-UBND ngày 2/4/2015 của UBND Tỉnh Quảng Nam

04/08/2015 Tải về
65 Số 110/TB-BDT ngày 17/7/2014

Kết luận của Trưởng Ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2015.

04/08/2015 Tải về
66 04/TB-PDT

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Ông Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Nam Trà My

04/08/2015 Tải về
67 Thông tư số /2015/TT-UBDT

Dự thảo chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh

04/08/2015 Tải về

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Phòng Dân tộc

UBND HUYỆN NAM TRÀ MY                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     PHÒNG DÂN TỘC              ...

Liên kết - Quảng cáo
LOGODANTOC
namtraMy
hu
GisNamTraMy
GisNamTraMy


Văn bản mới
https://ieuro2020.com
Điều hành - Liên kết
anh danhba[1]
anh vbpluat[1]
anh hoso(2)[1]
anh lichcongtac[1]
anh thudientu(2)[1]
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 1
 
  •   Hôm nay 163
  •   Tháng hiện tại 9,143
  •   Tổng lượt truy cập 533,730