Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
CÁC DÂN TỘC HUYỆN NAM TRÀ MY BÌNH ĐẲNG, ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN
hoctaphcm

Phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, cán bộ Phòng Dân tộc năm 2017

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 09/6/2010 của UBND huyện Nam Trà My về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Nam Trà My;
Căn cứ Quy chế hoạt động số 01/QC-PDT ngày 01/7/2010 của Phòng Dân tộc huyện Nam Trà My;
Căn cứ Chương trình công tác số 01/CTr-PDT ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Phòng Dân tộc huyện Nam Trà My;
Để thuận tiện trong việc tổ chức, điều hành và thực thi nhiệm vụ; Phòng Dân tộc huyện phân công chức trách, nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo và cán bộ, công chức của cơ quan cụ thể như sau:

14095838 736372213171247 6871207897063485670 n
       
1. ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN VĂN BÌNH - HUYỆN ỦY VIÊN -TRƯỞNG PHÒNG DÂN TỘC:

 
       - Phụ trách chung; Chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân huyện và Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động và nhiệm vụ công tác của phòng theo đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
      - Duyệt ký các văn bản do cơ quan ban hành.
      - Trình ký cấp trên các văn bản do phòng tham mưu UBND huyện ban hành.
   - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác bộ máy tổ chức và cán bộ của cơ quan; quản lý tài chính, tài sản, làm chủ tài khoản cơ quan. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ, các chính sách dân tộc thuộc cơ quan quản lý. Công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phòng chống tham nhũng; chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực do cơ quan phụ trách.

 
nhân anh
   
2. ĐỒNG CHÍ: LÊ MINH NHÂN - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG DÂN TỘC

 
       - Giúp đ/c trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước đ/c trưởng phòng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công; Được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và pháp luật về nhiệm vụ được ủy quyền.
         - Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng các văn bản tham mưu, các báo cáo chuyên đề tham mưu UBND huyện liên quan đến lĩnh vực do phòng phụ trách. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chính sách, chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện. Theo dõi công tác kết nghĩa trên địa bàn huyện; Công tác Thi đua – khen thưởng của cơ quan.

  - Theo dõi, tổng hợp tất cả các loại văn bản của các cấp ban hành để kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo.
        - Thực hiện soạn thảo các báo cáo và các loại văn bản liên quan khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
      - Tham mưu lãnh đạo thực hiện công tác thông tin, báo cáo, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.
       - Tổng hợp, theo dõi tình hình hoạt động của các vị uy tín năm 2017 theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg. Hàng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 18/2011/QĐ-TTg cho lãnh đạo.
- Tham gia thực hiện các chính sách dân tộc như Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 2085/QĐ-TTg.
 
bao
    
3. ĐỒNG CHÍ: TRẦN HOÀNG BẢO - KẾ TOÁN

 
      - Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về kế toán;  Tham mưu về công tác tài chính (lập dự toán thu - chi ngân sách, quyết toán ngân sách; báo cáo tài chính, ngân sách đúng qui định), kế toán tiền lương, bảo hiểm, chính sách cho CBCC.
       - Xây dựng các kế hoạch kinh phí để phục vụ nhiệm vụ công tác chuyên môn của phòng; hướng dẫn, đôn đốc việc lập thủ tục thanh quyết toán; quản lý tài sản của cơ quan.
        - Xây dựng kế hoạch, đề xuất việc mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.
- Xây dựng Phương án và các thủ tục liên quan thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg.
- Tham mưu lãnh đạo phòng thực hiện công tác xây dựng cơ quan văn hóa.

  
hồng
         
4. ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN THỊ HỒNG - NHÂN VIÊN VĂN THƯ, THỦ QUỸ

 
       - Phụ trách công tác văn thư – lưu trữ của cơ quan (theo dõi, bảo lưu các loại công văn đi và đến; tiếp nhận và gửi các loại văn bản ban hành).
       - Phụ trách công tác thủ quỹ của cơ quan:
     + Rút tiền mặt về nhập quỹ, giữ quỹ tiền mặt và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những mất mát xảy ra; Chi tiền khi có đầy đủ các chứng từ, văn bản kèm theo và có phê duyệt của người có thẩm quyền.
+ Chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, kịp thời và chính xác các khoản thu chi từ quỹ tiền mặt vào sổ quỹ tiền mặt.
+ Chuyển cho kế toán tổng hợp phiếu chi/phiếu thu và các chứng từ đi kèm cho các nghiệp vụ thanh toán từ quỹ (ngay khi phát sinh) để Kế toán tổng hợp kịp thời các khoản chi phí đó vào sổ cái một cách đầy đủ và chính xác.
- Thực hiện công tác công vụ của cơ quan.
- Tham gia thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg.
Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công, đề nghị cán bộ, công chức của phòng có sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ; Đồng thời, phải thực hiện những nhiệm vụ đột xuất khi lãnh đạo phòng phân công.
Trên đây là nội dung phân công chức trách, nhiệm vụ công tác đối với lãnh đạo và cán bộ, công chức của Phòng Dân tộc huyện năm 2015. Đề nghị các đồng chí nghiêm túc chấp hành và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Liên kết - Quảng cáo
LOGODANTOC
namtraMy
hu
GisNamTraMy
GisNamTraMy


Văn bản mới
Điều hành - Liên kết
anh danhba[1]
anh vbpluat[1]
anh hoso(2)[1]
anh lichcongtac[1]
anh thudientu(2)[1]
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 5
 
  •   Hôm nay 76
  •   Tháng hiện tại 6,084
  •   Tổng lượt truy cập 247,126